Opći uvjeti

Opći uvjeti izleta Zagrebdaytrips agencije

OPĆI UVJETI  ZA PROGRAME ZAGREBDAYTRIPS                    

MOLIMO DA POZORNO PROČITATE NAŠE UVJETE PUTOVANJA

1. Sadržaj aranžmana

Organizator vašeg putovanja je Puh-tours d.o.o., koji jamči provedbu programa prema opisu u programu. Sadržaj aranžana organizator će ostvariti u potpunosti na opisan način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.)

2. Cijena aranžmana

Cijene aranžmana izražene su u kunama, a izračunate su prema cijenama usluga i tečaja valuta po važećem prodajnom tečaju na dan izrade aranžmana. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijene goriva za više od 5%, kao i cijena ulaznica za objekte koji se posjećuju.

3. Prijave i uplate

  • prilikom potvrde kupac uplaćuje 100% vrijednosti aranžmana
  • za rezervacije na upit uplaćuje se akontacija od 50% cijene aranžmana po osobi. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije.

 

4. Promjene programa

Organizator ima pravo promijeniti program ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

5. Organizatorovo pravo na otkaz

Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ukoliko prije ili za vrijeme izvršenja aranžmana nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti, a koje bi organizatoru da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa, bile opravdani razlog da program ne objavi i ne primi prijave aranžmana. Organizator je dužan sve kupce obavijestiti o otkazu najkasnije 1 sat prije početka izvršenja aranžmana, te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

6. Putnikovo odustajanje od putovanja

Ukoliko putnik želi otkazati putovanje potrebno je to učiniti pismenim putem, u izvanrednim situacijama i telefonski. Datum i vrijeme otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

- za otkaz do 24 sata prije polaska na put, organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana

- za otkaz do 48 sata prije polaska na put, organizator će naplatiti 50% cijene aranžmana

- za otkaz do 72 sata prije polaska na put, organizator će naplatiti 20% cijene aranžmana

- za otkaz više od tog razdoblja, organizator neće naplatiti troškove aranžmana

7. Organizatorove obveze

Organizator je dužan brinuti se o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora, brinuti se o pravima i interesima putnika, suglasno Zakonu o putničkim agencijama. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedine aranžmane u programu, te odgovara putniku za svako neizvršenje usluga, ili dijela usluga.  Organizator otklanja materijalnu odgovornost u saniranju posljedica uzrokovanih okolnostima iz točke 1. (rat, nemiri, štrajkovi....)

8. Osiguranje jamčevine

Organizator je ugovorio osiguranje jamčevine kod osiguravajućeg društva Allianz d.d. iz Zagreba. U slučaju organizatorove platne onemogućenosti ili stečaja, kupac neposredno ostvaruje pravo na naknadu štete zbog neostvarenog aranžmana i naknadu troškova povratka u mjesto boravka. Kupac je u tom slučaju dužan na najbrži mogući način kontaktirati Allianz osiguranje iz Zagreba i obavezno priložiti dokaze o uplati aranžmana.

9. Putnikove obveze

Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite zemlje kao i zemlje u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u smještajnim i ugostiteljskim objektima, te surađivati s predstavnikom organizatora i izvršiteljima usluga u dobroj namjeri. Putnik odgovara organizatoru za štetu uzrokovanu nepoštivanjem ovih obveza.

10. Putno osiguranje

Cijena aranžmana ne uključuje putna osiguranja. Prilikom rezervacija aranžmana na ovlaštenom prodajnom mjestu, putniku će biti ponuđeno putno osiguranje prema Zakonu o poslovanju putničkih agencija. Preporučamo paket putnog osiguranja kod Allianz osiguranja d.d. - zdravstveno osiguranje, osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja.

11. Rješavanje prigovora

Ukoliko su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zatražiti odgovarajuću odštetu na način da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik nositelj ugovora, ima pravo prigovora po osnovi neizvršene ugovorene usluge, prema utvrđenom pritužbenom postupku. Odmah, na licu mjesta, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika agencije, ili u njegovoj odsutnosti, kod izvoditelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom odnosno izvršiteljem usluga u dobroj namjeri, radi otklanjanja uzroka prigovora. Ukoliko putnik ne prihvati odmah ponuđeno rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju, niti na nju odgovoriti. Ukoliko uzrok prigovora nije otklonjen odmah, putnik o tome sastavlja s predstavnikom ili izvršiteljem usluga pismenu potvrdu. U roku od 8 dana po povratku, putnik predaje pismeni prigovor na prodajnom mjestu uplate aranžmana, te prilaže pismenu potvrdu od predstavnika, kao i moguće račune za dodatne troškove. Organizator će uzeti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana. Organizator je dužan dati pismeno rješenje na zaprimljeni prigovor u roku od 14 dana po primitku istoga na prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok izdavanja rješenja na pritužbu zbog prikupljanja informacija i provjere navedene žalbe kod izvršitelja usluga. Organizator će riješiti samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora. Dok organizator ne pošalje rješenje na prigovor, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudskog postupka, te objavljivanja pritužbe u javnim glasilima. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluge; ne može uključiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupan iznos aranžmana. Ovim se isključuje pravo kupca idealne štete.

12. Nadležnost suda

U smislu točke 12 ovih uvjeta, kupcu usluge iz određenog programa pristoji pravo reklamacije kod organizatora programa. Ukoliko nije zadovoljan rješenjem organizatora, pristoji mu pravo na sudski postupak. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu poslovanja odgovornog organizatora.