Povjerljivost podataka

PUH-TOURS d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja na našim online stranicama i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa naših korisnika, kad nam se isti dobrovoljno dostave. Podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima za informacijama i oslanjati se na njih radi boljeg razumjevanja potreba korisnika, i unapređenja naših usluga. U tom pogledu možemo koristiti te informacije kako bismo Kontaktirali korisnike. Nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti PUH-TOURS d.o.o. bit će objavljena na našoj web stranici.